Ptice pjevice Europe - European singing finches

Češljugar, juričica, zelendur, čižak, žutarica, kanarinac-::- European goldfinch, linnet, canary, greenfinch, siskin, serin


  AZORSKA ZIMOVKA pyrrhula murina

  Share

  Gost
  Gost

  AZORSKA ZIMOVKA pyrrhula murina

  Postaj by Gost on pet 30 lis - 18:41

  AZORSKA ZIMOVKA pyrrhula murina Evo nešto i o ovoj ptici koja je skoro nestala.

  Gost
  Gost

  Re: AZORSKA ZIMOVKA pyrrhula murina

  Postaj by Gost on pet 30 lis - 18:41

  Azori zimovka pyrrhula murina


  by Jaime Ramos, iz Bilten afričkih ptica Club, volumen 7.1, ožujka 2000.


  Uvod

  Azori (ili São Miguel) zimovka Pyrrhula murina (lokalni naziv
  Priôlo) je vrlo različit oblik, što je ikada bio samo poznato da se
  pojavljuju na istočnom kraju otoka São Miguel u arhipelaga Azori
  (Portugal). Godman [4], koji je otkrio vrsta, opisao ga je kao jedno od
  karakterističnih ptica planinska područja na otoku. Sadašnje
  populacije, od C120 parova, je ograničena na najveći fragmenti native
  vegetation (Macaronesian Laurel Forests). Krajem prošlog stoljeća je
  imala širi raspon i gledalo kao štetnik u voćnjacima naranče, lako se
  uzima za muzejske zbirke [1]. Native vegetation je jasan za pašu i /
  ili šumskim s egzotičnim Japanski Red Cedar Cryptomeria japonica,
  preostali fragmenti su provalili agresivnom egzotične biljke:
  Pittosporum undulatum, Hedychium gardneranum i Clethra arborea, Azori
  zimovka se sada smatra ugroženim od strane IUCN [5 ] te je uključena u
  portugalskom Red Data Book [3]. To je također uključena u Dodatku I.
  Europske unije Wild Birds Directive. U 1995, lokalni šumarstva uslugu
  pokrenuo program (s Europskom unijom financiranja) u pokušaju da
  vratiti i proširiti područje šume lovora i povećanje populacije Azori
  zimovka [11].

  Perje

  Azori zimovka izrazito razlikuje od svojih kolega kopna, spola
  gotovo su identične u obojenost, iako se mužjaci ponekad imaju blagi
  crvenkasto-šumska prelijevanje na otvor i flanks [8]. Tradicionalna
  metoda starenja zimovka Pyrrhula pyrrhula - boja razlike u većoj
  coverts [7] - teško je primijeniti u Azores zimovka jer odrasli imaju
  buffish oštrice coverts previše, za razliku od greyer tonova u kopno
  zimovka. Muška Azora Bullfinches su značajno veći od ženki [14].

  Stanovništvo i staništa

  Dva glavna područja native vegetation su prisutne unutar raspona
  Azori zimovka: najveći, usredotočena na Pico da Vara vrhu, gdje se
  ptice imaju prebivalište, a ne Cavalo Salto, u zapadnom dijelu raspona,
  gdje je promatrao u rujan-prosinca [12]. Populacija je procijenjena na
  30-40 ptica u kasnim 1970-ih [6], 100 pari in 1989 [2] i 60-200 parova
  1991-1996 [12] (pers. obs.). Native vegetacija je uvijek preferira, ali
  postoje sezonske varijacije u odabiru staništa: u ljetnim mjesecima,
  ptice koriste golom tlu, kratke vegetacije i rubovima šuma, uključujući
  i egzote, 200 m od nativne šume. U od siječnja do travnja je manje
  katoličko i praktički ograničena na native vegetation [12]. Promjene u
  staništu može objasniti sezonske varijacije u hrani resursa između
  staništa: ptica pomaknuti od područja do područja nakon fruiting hrane
  biljkama. Dakle, vrsta je više mobilnih u ljeto, prijelaz područja
  zrele šume do područja s travast biljaka. Boja melodiju pokazao je da
  više ne pokreti (do 3 km vožnje potoci) dogoditi u svibnju, s pticama
  iz padajuće C700 m do 300 m do feed na travast sjemena [L2].
  Azori zimovka

  (A. J. Ramos)


  Uzgoj i prehrana

  Vrsta ponašanja u svibnju i početkom lipnja - Bill miluje i
  grančica display - pokazuje pred-uzgoj aktivnosti, žene s leglo zakrpe
  pojaviti sredinom lipnja - krajem kolovoza, što upućuje na kasnije i
  kraći uzgojne sezone nego kopna zimovka [L4 ]. Odrasli linjati se od
  rujna nadalje. Sam našao dva gnijezda u 1992. Prvi je bio smješten u
  niskom nasada (<5 m visine) C. japonica, a druga unutar područja C.
  arborea i nativne šume, ali oba su bila postavljena na stablu C.
  japonica na c3 m iznad tla. Gnijezda su bili slični, koji se sastoji od
  vanjskog sloja grančicu C. i Erica arborea azorica i unutarnji sloj
  rootlets, trava i mahovina (Slika 2). Progresivna pojava mlade ljude na
  terenu pokazuje dva mlada obično su prikupljena. Azori zimovka je
  granivorous-biljožderski ptica, konzumiraju hranu iz barem 37
  različitih biljnih vrsta, od čega je 13 se zna da je važno. U ljeto,
  ptice se travast sjemena (Polygonum capitatum, Prunella vulgaris,
  Leontodon filii), u jesen sjemenkama mesnatih plodova (Rubus sp.,
  Vaccinium cylindraceum, Leicesteria Formosa), u zimskom stablo sjemena
  (Clethra arborea) i Fern sporangia (Woodwardia radicans , Culcita
  macrocarpa), te u proljeće cvjetne vrhove (Ilex perado), paprat
  sporangia (Osmunda regalis), paprat fronds (Osmunda regaIis, Pteridium
  aquilinum) i mahovina savjeti [10]. Fern fronds i mahovina savjete su
  samo uzeti kada druge hrane su rijetki [9]. Native biljke čine većinu
  prehrane u kolovozu, rujnu i travnju. U ovom mjesecu vrsta pojavljuje
  se snažno ovise o cvjetnih pupova I. perado (s malo ili bez alternative
  na raspolaganju hrane). Sjeme C. arborea se zanemaruju (vjerojatno zato
  što su previše suhi i nesvarljiv) jednom cvijet pupoljci doseći duljinu
  c2.8-3.0 mm [13]. Sjeme i druge egzotične vrste su vrlo rijetko
  konzumira, naročito C. japonica, jer vrsta ne može izvući iz svoje
  sjeme membrana. Stoga, Azori zimovka svibanj lice nestašice hrane u
  kasnu zimu, jer I. perado je prisutan u relativno niske gustoće i
  najviše cvjetnih pupova već bio konzumiran [10].

  Conservation

  Lovor šuma oko Pico da Vara samita (Azores uporište zimovka) je
  odredila Natural Forest Reserve po Regionalni Vlada Azores. Ona je
  također određena područja od posebne zaštite Azorean Vlada pod EU-a
  Wild Direktiva o pticama. Kontrola invazivnih egzote i sadnja
  autohtonih vrsta, odrastao u rasadnicima, počeo Početkom 1995 nakon
  odobrenja potpora EU-LIFE. Glavni cilj ovog projekta je ponovno
  uspostaviti i poboljšati lovor šumu, kako bi se osiguralo održavanje i
  održiv stanovnika Azores zimovka u dugoročno.

  Savjeti za posjetitelje

  Azori zimovka je najlakše vidjeti u svibanj-rujan, uz planinska
  cesta od Nordeste do Povoação, u blizini Miradouro da Serra da
  Tronqueira; ptice hrane na tom putu i susjedna otvora na sjemenke
  travast biljaka, posebno P. capitatum (koji čini mali tepih od cvijeća
  ružičasta). U rujnu studenog moguće je, iako teže, vidjeti maloljetnici
  u blizini Salto ne Cavalo (gore Furnas), a izvan Miradouro da Ponta da
  Madrugada, na obali od ceste do Nordeste Povoação.

  Zahvale

  Moj rad na Azores zimovka je financiran od strane Kraljevskog
  društva za zaštitu ptica (RSPB), uz nadzor od prof Chris Perrins i dr.
  Colin Bibby. Šumarstvo Služba Azori u Nordeste pod uvjetom logističku
  potporu i smještaja tijekom studija. Sveučilište u Azori i županije
  Nordeste također su podržali rad. LIFE projekt, koji je započeo 1995.
  se djelomično financira Europska unija.

  Gost
  Gost

  Re: AZORSKA ZIMOVKA pyrrhula murina

  Postaj by Gost on pet 30 lis - 18:43

  -Originalni textAzores Bullfinch pyrrhula
  murina

  by Jaime A Ramos, from Bulletin of the African Bird Club, volume 7.1,
  March 2000.
  Introduction
  Azores (or São Miguel) Bullfinch Pyrrhula murina (local
  name of Priôlo) is a very distinct form, which has only ever been known
  to occur at the east end of the island of São Miguel in the Azores archipelago
  (Portugal). Godman[4], who discovered the species, described it as one
  of the characteristic birds of mountainous areas on the island. The present
  population, of c120 pairs, is confined to the largest fragments of native
  vegetation (Macaronesian Laurel Forests). At the end of the last century
  it had a wider range and was regarded as a pest in orange orchards, being
  easily taken for museum collections[1]. Native vegetation has been cleared
  for pasture and/or forested with the exotic Japanese Red Cedar Cryptomeria
  japonica
  , The remaining fragments have been invaded by aggressive
  exotic plants: Pittosporum undulatum, Hedychium
  gardneranum
  and Clethra arborea, Azores Bullfinch
  is now considered Endangered by IUCN[5] and is included within the Portuguese
  Red Data Book[3]. It is also included in Annex I of the European Union's
  Wild Birds Directive. In 1995, the local forestry service initiated a
  programme (with European Union funding) in an attempt to restore and expand
  the area of laurel forest and increase the population of Azores Bullfinch[11].
  Plumage
  Azores Bullfinch differs markedly from its mainland counterpart, The sexes
  are virtually identical in coloration, although males sometimes possess
  a slight reddish-tawny suffusion on the vent and flanks[8]. The traditional
  method of ageing Bullfinch Pyrrhula pyrrhula - colour
  differences in the greater coverts[7] - is difficult to apply in Azores
  Bullfinch because adults have buffish-edged coverts too, unlike the greyer
  tones in mainland Bullfinch. Male Azores Bullfinches are significantly
  larger than females[14].
  Population and habitat
  Two main areas of native vegetation are present within the range of the
  Azores Bullfinch: the largest, centred on the Pico da Vara summit, where
  birds are resident, and Salto do Cavalo, in the west of the range, where
  it has been observed in September - December[12]. The population was estimated
  at 30-40 birds in the late 1970s[6], 100 pairs in 1989[2] and 60-200 pairs
  in 1991-1996[12] (pers. obs.). Native vegetation is always preferred but
  there are seasonal variations in habitat selection: in summer, birds utilise
  bare ground, short vegetation and forest edges, including exotics, within
  200 m of native forest. In January -April it is less catholic and virtually
  confined to native vegetation [12]. Changes in habitat can be explained
  by seasonal variation in food resources between habitats: birds move from
  area to area following the fruiting of food plants. Therefore, the species
  is more mobile in summer, crossing areas of mature forest to reach areas
  with herbaceous plants. Colour ringing has demonstrated that longer movements
  (up to 3 km along streams) occur in May, with birds descending from c700
  m to 300 m to feed on herbaceous seeds[l2].
  Azores Bullfinch
  (J. A. Ramos)

  Breeding and feeding
  The species' behaviour in May and early June - bill caressing and twig
  display - indicates pre-breeding activity, Females with brood patches
  occur in mid-June - late August, suggesting a later and shorter breeding
  season than that of the mainland Bullfinch[l4]. Adults moult from September
  onward. I found two nests in 1992. The first was located in a low plantation
  (<5 m height) of C. japonica and the second within an area of C.
  arborea
  and native forest, but both were placed on a C.
  japonica
  tree at c3 m above ground. Nests were alike, consisting
  of an outer layer of twigs of C. arborea and Erica
  azorica
  and an inner layer of rootlets, grass and moss (Fig 2).
  The progressive appearance of juveniles in the field suggests two young
  are usually raised. Azores Bullfinch is a granivorous-herbivorous bird,
  consuming food from at least 37 different plant species, of which 13 are
  known to he important. In summer, birds take herbaceous seeds (Polygonum
  capitatum, Prunella vulgaris, Leontodon filii
  ), in autumn seeds
  of fleshy fruits (Rubus sp., Vaccinium cylindraceum, Leicesteria
  formosa
  ), in winter tree seeds (Clethra arborea)
  and fern sporangia (Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa),
  and in spring flower buds (Ilex perado), fern sporangia
  (Osmunda regalis), fern fronds (Osmunda regaIis,
  Pteridium aquilinum
  ) and moss tips[10]. Fern fronds and moss
  tips are only taken when other foods are scarce[9]. Native plants comprise
  the majority of the diet in August-September and April. In this month
  the species appears heavily dependent on flower buds of I. perado
  (with few or no alternative foods available). Seeds of C. arborea
  are ignored (presumably because they are too dry and indigestible) once
  flower buds reach a length of c2.8-3.0 mm[13]. Seeds of other exotic species
  are very rarely consumed, especially C. japonica, because
  the species cannot extract the seed from its cone. Therefore, Azores Bullfinch
  may face food shortages in late winter, because I. perado
  is present at relatively low densities and most flower buds have already
  been consumed[10].
  Conservation
  The laurel forest around the Pico da Vara summit (the stronghold of Azores
  Bullfinch) has been designated a Natural Forest Reserve by the Regional
  Government of the Azores. It was also designated a Special Protection
  Area by the Azorean Government under the EU Wild Birds Directive. The
  control of invasive exotics and planting of native species, raised in
  nurseries, began in early 1995 following the approval of a EU LIFE grant.
  The main aim of this project is to re-establish and improve the laurel
  forest, to ensure and maintain a viable population of Azores Bullfinch
  in the long term.
  Hints for visitors
  Azores Bullfinch is easiest to see in May-September, along the mountain
  road from Nordeste to Povoação, near Miradouro da Serra da Tronqueira;
  birds feed along this road and adjacent openings on seeds of herbaceous
  plants, especially P. capitatum (which forms a small
  carpet of pink flowers). In September- November it is possible, although
  more difficult, to see juveniles near Salto do Cavalo (above Furnas),
  and beyond Miradouro da Ponta da Madrugada, on the coast road from Nordeste
  to Povoação.
  Acknowledgements
  My work on Azores Bullfinch was financed by the Royal Society for the
  Protection of Birds (RSPB), with supervision from Prof. Chris Perrins
  and Dr Colin Bibby. The Forestry Service of the Azores in Nordeste provided
  logistic support and accommodation throughout the study. The University
  of the Azores and the county of Nordeste also supported the work. The
  LIFE project, which commenced 1995. is partially funded by the European
  Union.

  Sponsored content

  Re: AZORSKA ZIMOVKA pyrrhula murina

  Postaj by Sponsored content


   Sada je: čet 19 srp - 10:46.