Ptice pjevice Europe - European singing finches

Češljugar, juričica, zelendur, čižak, žutarica, kanarinac-::- European goldfinch, linnet, canary, greenfinch, siskin, serin


  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  emirgrdelin
  emirgrdelin

  Broj postova : 167
  Location : Mostar
  Registration date : 07.01.2013

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by emirgrdelin on sub 23 vel - 9:39

  Jel ovako radis isto i za stiglice ka i za verdune
  zako
  zako

  Broj postova : 334
  Age : 51
  Location : Osijek
  Registration date : 02.02.2012

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by zako on sub 23 vel - 10:31

  Kod nas je isto, sve su to strogo zaštićene vrste. Ne znam kako je kod vas u BiH.
  emirgrdelin
  emirgrdelin

  Broj postova : 167
  Location : Mostar
  Registration date : 07.01.2013

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by emirgrdelin on sub 23 vel - 12:28

  Sto se tice u nas jos se fata normalno u Mostaru vec tamo u Bosni je zabranjeno al u nas u Mostaru nema zakona o tome jos a svoje cu morat svakako prijavit
  Ši-Pemma
  Ši-Pemma

  Broj postova : 111
  Age : 50
  Location : Šibenik
  Registration date : 05.06.2014

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by Ši-Pemma on ned 6 srp - 23:20

  Molija bi link na pravilnik/zakon, da se informiran, o zakonskin odredbama vezan za tiće...
  zako
  zako

  Broj postova : 334
  Age : 51
  Location : Osijek
  Registration date : 02.02.2012

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by zako on pon 7 srp - 10:10

  Ovdje imaš sve obrasce, mada već ponovno ima nekih manjih promjena oko izgleda najnovijih obrazaca.

  http://www.cro-golub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=84

  Zakon imaš u narodnim novinama br.80 iz 2013.g.
  Ši-Pemma
  Ši-Pemma

  Broj postova : 111
  Age : 50
  Location : Šibenik
  Registration date : 05.06.2014

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by Ši-Pemma on pon 7 srp - 19:32

  U kojem se rednom broju nalazi konkretan opis?...
  zako
  zako

  Broj postova : 334
  Age : 51
  Location : Osijek
  Registration date : 02.02.2012

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by zako on uto 8 srp - 8:51

  5. Uzgoj divljih vrsta

  Članak 78.

  (1) Pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati stranu divlju vrstu dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

  (2) Zahtjev za izdavanjem dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

  – lokaciju i opis uzgajališta,

  – datum planiranog početka uzgoja,

  – znanstvene i hrvatske nazive vrsta, broj ili količinu te podrijetlo matičnih jedinki,

  – dokaz o tome da će se uzgoj provoditi u kontroliranim uvjetima koji onemogućavaju naseljavanje u prirodu (npr. sigurnosne mjere radi sprječavanja bijega, nekontroliranog širenja i/ili krađe).

  (3) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka Zavodu na stručno mišljenje.

  (4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o ekološkom riziku uzgoja strane divlje vrste u roku od 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

  Članak 79.

  (1) Iznimno od članka 78. ovoga Zakona, dopuštenje za uzgoj strane divlje vrste na temelju posebnog propisa iz područja šumarstva, biljnog zdravstva, lovstva, veterinarstva, slatkovodnog ribarstva ili morskog ribarstva izdaje nadležno središnje tijelo državne uprave prema tom propisu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

  (2) Ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik.

  (3) Iznimno od članka 78. ovoga Zakona, pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati stranu vrstu iz pravilnika iz članka 68. stavka 4. ovoga Zakona za koju nije potrebno dopuštenje za uvoz i stavljanje na tržište, nije dužna ishoditi dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona.

  Članak 80.

  (1) Ako u postupku izdavanja dopuštenja iz članka 78. ovoga Zakona Ministarstvo utvrdi da postoji ekološki rizik, zatražit će od podnositelja zahtjeva da dostavi studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu u roku koji ne može biti dulji od jedne godine.

  (2) Po zaprimanju, Ministarstvo bez odgađanja dostavlja studiju iz stavka 1. ovoga članka Zavodu na stručno mišljenje.

  (3) O podnesenom zahtjevu iz članka 78. stavka 2. ovoga Zakona i studiji iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo informira javnost i provodi javnu raspravu na način propisan uredbom iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona.

  (4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o procjeni utjecaja uzgoja strane vrste na prirodu u roku od 30 dana od primitka studije iz stavka 1. ovoga članka.

  Članak 81.

  (1) Ministarstvo, na temelju stručnog mišljenja Zavoda iz članka 78. stavka 3., odnosno članka 80. stavka 4. ovoga Zakona i uzimajući u obzir mišljenje javnosti, izdaje dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik.

  (2) Dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.

  (3) Dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona, odnosno suglasnost iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona sadrži uvjete pod kojima se dopušta uzgoj, rok za obavljanje aktivnosti, te obvezu izvješćivanja.

  (4) Popis jedinki strane divlje vrste za koji se dopušta uzgoj sastavni je dio dopuštenja iz članka 78. ovoga Zakona.

  (5) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 78. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o uzgoju divlje vrste.

  Članak 82.

  (1) Pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati strogo zaštićenu zavičajnu divlju vrstu dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

  (2) Zahtjev za izdavanjem dopuštenja iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

  – lokaciju i opis uzgajališta,

  – datum planiranog početka uzgoja,

  – znanstvene i hrvatske nazive vrsta, opis matičnog fonda, broj ili količinu matičnih jedinki, dokaz o zakonitom podrijetlu matičnih jedinki, opis smještaja sadašnjeg i očekivanog broja jedinki,

  – opis metode uzgoja,

  – opis sigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja, bijega i/ili krađe jedinki,

  – procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje broja jedinki u uzgoju,

  – vrstu proizvoda s kojom se namjerava ostvariti komercijalna dobit.

  (3) Ministarstvo dostavlja zahtjev iz stavka 2. ovoga članka Zavodu na stručno mišljenje.

  (4) Zavod je dužan dostaviti stručno mišljenje o opravdanosti uzgoja sa stajališta očuvanja vrste u roku od 30 dana od primitka zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

  Članak 83.

  (1) Ministarstvo izdaje dopuštenje iz članka 82. ovoga Zakona ako utvrdi zakonitost podrijetla matičnih jedinki i opravdanost uzgoja sa stajališta očuvanja vrste.

  (2) Dopuštenje iz članka 82. ovoga Zakona izdaje se na rok do pet godina.

  (3) Dopuštenje iz članka 82. ovoga Zakona sadrži uvjete pod kojima se dopušta uzgoj, rok za obavljanje aktivnosti te obvezu izvješćivanja.

  (4) Popis jedinki strogo zaštićene zavičajne divlje vrste za koji se dopušta uzgoj sastavni je dio dopuštenja iz članka 82. ovoga Zakona.

  (5) Pravna i fizička osoba kojoj je izdano dopuštenje iz članka 82. ovoga Zakona dužna je izvijestiti Ministarstvo o uzgoju strogo zaštićene zavičajne divlje vrste.

  Članak 84.

  (1) Uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka dužan je osigurati označavanje te jedinke na način propisan ovim Zakonom.

  (2) Troškove označavanja životinja snosi uzgajivač, odnosno vlasnik životinje.

  6. Označavanje strogo zaštićenih životinja

  Članak 85.

  (1) Označavanje živih životinja iz skupine kralježnjaka za koje je to ovim Zakonom propisano, provodi se na sljedeći način:

  – živi kralježnjaci, osim ptica, moraju se označiti nepromjenjivim mikročipom s jedinstvenim kodom, a mikročip mora odgovarati normama HRN ISO 11784:2006 i HRN ISO 11785:2006,

  – ptice se moraju označiti zatvorenim nožnim prstenom koji mora biti bešavni, tj. izrađen u neprekinutom krugu, bez prekida i spoja, mora imati jedinstveni, trajno čitljiv i nepromjenjiv kod, mora biti takve veličine da ga je nemoguće skinuti s noge posve odrasle ptice, a stavlja se na nogu ptice prvih dana nakon izlijeganja i ne smije se ni na koji način mijenjati, mora biti komercijalno proizveden u svrhu označavanja ptica te mora biti veličine i izrade da ne škodi ptici, te da ga ptica ne može oštetiti.

  (2) Primjerci živih životinja iz stavka 1. ovoga članka označeni izvan Republike Hrvatske smatrat će se označenima u skladu s odredbama ovoga Zakona ako su označeni na način koji je odobrilo nadležno upravno tijelo u drugoj državi, a koji je sukladan načinu označavanja propisanom ovim Zakonom.

  (3) Dodatna pravila označavanja strogo zaštićenih vrsta, iznimke od propisanih načina označavanja, postupanje u slučaju uginuća, bijega ili drugog gubitka označene životinje, postupanje u slučaju oštećenja ili gubitka izvorne oznake propisuje ministar pravilnikom iz članka 151. stavka 3. ovoga Zakona.

  Članak 86.

  (1) Uzgojena jedinka divlje vrste je vlasništvo osobe koja ju je uzgojila ili stekla.

  (2) Vlasnik uzgojene jedinke divlje vrste dužan je spriječiti bijeg ili uvođenje u prirodu te jedinke ili njezinog dijela te je odgovoran za štetu koju ta jedinka prouzroči, kao i za troškove njezinog uklanjanja iz prirode, po načelu krivnje.

  (3) Bijeg ili širenje uzgojene jedinke strane vrste u prirodu smatra se oštećenjem prirode, po utvrđivanju štetnih posljedica za prirodu.

  Članak 87.

  (1) Studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu i studiju o procjeni utjecaja ponovnog uvođenja nestale zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu izrađuje ovlaštenik.

  (2) Troškove izrade studije iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

  (3) Na izradu studije iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 32. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.
  Ši-Pemma
  Ši-Pemma

  Broj postova : 111
  Age : 50
  Location : Šibenik
  Registration date : 05.06.2014

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by Ši-Pemma on uto 8 srp - 9:18

  Fala Žako...

  Znači ovo je za one koji će pariti tiće...

  Postoji li pravilnik za one koji bi rekreativno držali tiće, za uživanje u pismi?...

  Kad se već raspitujen, volija bi znati da li je zakon propisa koji se uvjeti moraju zadovoljit kako za rekreativno držanje tako i za uzgoj, tipa kakva prostorija triba biti, veličine kaveza i slične stvari, pa ako je neko voljan neka kaže par riči ili neka da link na opis toga...

  Unaprid se zahvaljujen...
  zako
  zako

  Broj postova : 334
  Age : 51
  Location : Osijek
  Registration date : 02.02.2012

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by zako on uto 8 srp - 14:11

  UZGOJ ZAŠTIĆENIH VRSTA PTICA:
  - jedinke koje čine matično jato (fond) moraju biti označene zatvorenim prstenom ili mikročipom (izuzetak su ptice pjevice iz 2007. koje su dio matičnog jata prijavljenog Ministarstvu kulture, a za koje uzgajivači posjeduju Rješenja za uzgoj, te su ih označili otvorenim prstenima)
  - za svaki oblik trgovine s matičnim jedinkama (što uključuje nuđenje na prodaju, izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, prijevoz radi pridaje, najam i razmjenu primjeraka) uzgajivač je dužan prethodno ishoditi Potvrdu za primjerak

  izlaganje javnosti radi stjecanja dobiti, korištenje u svrhu stjecanja dobiti, te najam uzgojenih jedinki uzgajivaču se dopušta Rješenjem za uzgoj, a prilikom obavljanja navedenih radnji uzgajivač je dužan uz sebe imati kopiju valjanog Rješenja za uzgoj

  - za prodaju, razmjenu i poklanjanje uzgojenih jedinki uzgajivač je dužan novom vlasniku izdati potpisan Obrazac o podrijetlu primjeraka zaštićenih životinja (sastavni dio svakog Rješenja), a prilikom prodaje izdati i račun
  - za svaki oblik prekograničnog prometa (izvoz, ponovni izvoz, uvoz) za matične jedinke i za uzgojene primjerke, uzgajivač je dužan ishoditi CITES izvozno ili uvozno dopuštenje ili izvozno Rješenje
  - ako bilo koja jedinka matičnog jata ugine, pobjegne, bude usmrćena ili izgubljena, podnositelj zahtjeva je dužan u roku od 15 dana nakon svake promjene dostaviti Ministarstvu kulture ispunjen Obrazac obavijesti o uginuću, bijegu, usmrćenju ili gubitku označene zaštićene životinje (sastavni dio svakog Rješenja)
  - uzgajivač je dužan svake godine do 01. ožujka Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o uzgoju za proteklu godinu koje mora sadržavati sljedeće podatke:
  o klasu i urudžbeni broj rješenja kojim se dopušta uzgoj
  o ime i adresu uzgajivača
  o broj legla u tekućoj godini za svaku uzgojnu vrstu
  o broj živih i mrtvih jedinki po izlijeganju
  o za svaku uzgojenu jedinku: vrstu oznake svakog potomka s pripadajućim brojem, spol, datum izlijeganja, podatke o roditeljima, te status svake jedinke


  Moraš kupiti registrirane ptice, i ako ne želiš pariti ne moraš tražiti uzgojnu dozvolu. Ovdje ti piše kako se može dobiti Potvrda.
  Što se kaveza tiče, za 1-2 ptice je po propisima 80x40x40

  Sponsored content

  Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja. - Page 7 Empty Re: Zakon o uzgoju zaštićenih ptica - destimulacija uzgoja.

  Postaj by Sponsored content


   Sada je: sub 6 lip - 7:53.