Ptice pjevice Europe - European singing finches

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Ptice pjevice Europe - European singing finches

Češljugar, juričica, zelendur, čižak, žutarica, kanarinac-::- European goldfinch, linnet, canary, greenfinch, siskin, serin


  Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  avatar
  CUBA

  Broj postova : 92
  Location : Split
  Registration date : 26.04.2009

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by CUBA pet 8 lis - 12:03

  Dragi moji forumaši kako sam i obećao mojim prijateljima i kolegama van Hrvatske da ću objavit ove teme, ispunjavam svoje obećanje.

  Na seminaru Z.O.S.h. u Puli 02 / 03 10 2010. prezentirao sam dvije teme, Standard faune i Standard hibrida te njihova primjena na češljugaru i njegovim hibridima.

  U nadi da će nekima pomoći moja prezentacija na ovom forumu ću vam ih prezentirati u cijelosti.  STANDARDI ZA OCJENJIVANJE
  « KRIŽANACA – HIBRIDA « PRIMJENA NA ČEŠLJUGARU I NJEGOVIM KRIŽANCIMA - HIBRIDIMA  Općenito

  Zajedničke karakteristike svih križanaca je da moraju iskazivati glavne značajke roditelja.
  Sve kombinacije su dozvoljene. Karakteristike roditelja križanac može izrazit od oba ili jednog roditelja u manjoj ili većoj mjeri zavisno o kombinaciji para.


  Ocjenska stavka „ Crtež – ( 30 točaka ) „


  Standard


  Zajedničke karakteristike svih križanaca je da moraju iskazivati glavne značajke roditelja u pogledu crteža. Zavisno o vrsti kombinacije, križanci pokazuju različite karakteristike.


  1. Europska fauna x kanarinac i obrnuto ( klasične boje ), je kombinacija u kojoj osnova crteža predstavlja glavnu karakteristiku europske ptice. Kanarinac se bira tako da najbolje pokaže i istakne glavne karakteristike europske ptice, i sve njene melaninske znakove, u koliko ih europska ptica u fenotipu pokazuje.

  U koliko europska ptica nema melaninskog crteža, križanac ne mora imat melaninski crtež; daje se startna osnova.

  U koliko križanac pokazuje melaninski crtež, koji je posljedica crteža kanarinca, ta pojava je dozvoljena. Crtež mora biti, u koliko ga ima na ocjenjivanom primjerku, simetrično postavljen, jasno vidljiv, ujednačene nijanse, inteziteta i sjaja.


  Najčešće greške u ovoj stavci su nepostojanje ili loše izražen melanin, nepostojanje crteža, loš intezitet ( sjaj ) melaninskih oznaka.


  2. Kanarinac x egzota i obrnuto ( klasične boje ), vrijedi potpuno isti standard kao u kombinaciji 1. europska ptica x kanarinac, s tim što se ovdje sve navedeno odnosi na egzotu umjesto europske ptice.


  3. Mutacija kanarinaca x europska fauna ( spolno vezano ), je kombinacija u kojoj se u fenotipu križanca mora jasno vidjet mutacija na melaninu.

  Glavne karakteristike križanca su identične kao i u kombinaciji 1 europska fauna x kanarinac, s tom razlikom što mutacije kanarinca na melaninu moraju biti ispoljene u fenotipu križanca.

  U ovoj kombinaciji ženke su najčešće izložbene ptice, mutacije: pastelni, satinetski ( svih serija ), normalni melanin ( ahatni, smeđi i izabelni ), mada nisu isključene ptice i drugih mutacija.

  Najčešće greške su kao u kombinaciji 1. europska fauna x kanarinac, te nedovoljna izraženost determinirane mutacije.


  4. Mutacija kanarinaca x egzota i obrnuto ( spolno vezano ), vrijedi potpuno isti standard kao u kombinaciji 3. mutacija kanarinaca x europska fauna, s tim što se ovdje sve navedeno odnosi na egzotu umjesto europske ptice.


  5. Europska ptica x europska ptica ( klasične boje ), je kombinacija u kojoj križanac mora izražavati glavne karakteristike oba roditelja.

  U koliko roditelji imaju karakteristične oznake na istim djelovima tijela ( melaninsku krunu, masku, crtež i druge oznake na tijelu ), dozvoljeno je nijhovo preklapanje na križancu.

  Dominantne karakteristike oba roditelja, potpuno su ravnopravne, nije bitna dominacija jedne osobine nad drugom u koliko se izražavaju na istom mijestu na tijelu u fenotipu hibrida.
  Najčešće greške su slabo izražen i nesimetričan crtež.


  6. Europska ptica x egzota
  7. Egzota x egzota
  8. Papiga x papiga

  Za kombinaciju 6, 7 i 8 primjenjuje se potpuno isti standard kao i u kombinaciji 5. europska ptica x europska ptica.  9. Mutacija europske ptice x egzota i obrnuto je kombinacija u kojoj križanac mora izražavati glavne karakteristike oba roditelja i mora jasno biti izražena mutacija jednog od roditelja iz deklarirane mutacije para.

  U ovim kombinacijama su zastupljene ptice oba spola, u pogledu melanina trebamo uzet u obzir melaninske oznake na roditeljima i njihovo preklapanje na potomstvu [ u potpunosti odgovara opis iz stavka „ 5. europska ptica x europska ptica ( klasične boje ) „ ], s tim što moramo obratit posebnu pažnju deklariranoj mutaciji roditelja u kombinaciji para, načinu nasljeđivanja i učinku na melanin te deklarirane mutacije.


  Najčešće greške u ovoj kombinaciji su slabo izražena deklarirana mutacija, izražavanje više mutacija na ptici.


  10. Mutacija faune europe x faune europe
  11. Mutacija egzote x egzota

  Za kombinaciju 10 i 11 primjenjuje se potpuno isti standard kao i u kombinaciji 9. Mutacija europske ptice x egzota i obrnuto, s tim što se mora vodit računa o determiniranom paru i naslijednim osobinama te determinacije.


  Maksimalni broj točaka u ovoj stavci je 30, startna osnova je 27 točaka.
  Broj negativnih točaka u ovoj stavci oduzima se zavisno o broju i vrsti grešaka na ptici.  Važno za hibride češljugara:


  Za češljugara je važno napomenut da on ima melaninske zone. Crne zone na glavi, krilima i repu, smeđe zone na leđima, bokovima i prsima.
  U opisu ove stavke u standardu za hibride češljugara odnose se kombinacije pod brojevima: 1., 3., 5., 6., 9 i 10.,


  U kombinaciji sa kanarincom ( 1 i 3 ), izbor kanarinca mora biti takav da hibrid istakne glavne karakteristike češljugara.

  Melaninski hibridi treba da izražavaju melaninske zone ili melaninski crtež na način da su simetrično postavljeni, da imaju što veću dubinu samog melanina i da izražavaju što veći kontrast u odnosu na osnovnu boju ptice. U koliko su nokti tamni trebaju biti svi iste nijanse melanina.

  Ptice koje imaju blijed melanin, kao i ptice koji imaju sasvim zagasito taman melanin bez posebnog sjaja, i kontrasta u odnosu na osnovnu boju ptice, a melanin je simetričan i cjelovit, dobiju startnu osnovu u ovoj stavci.


  Ptica koja ima melanin ili melaninske zone duboko melaninski izražene simetrično postavljen na tijelu, visokog sjaja i dobrog kontrasta u odnosu na osnovnu boju ptice nagrađuje se u ovoj stavci. Broj bodova zavisi od kompletnog vizualnog izgleda same ptice i melaninske komponente u tome.


  Ptica koja ima blijed melanin, slabo izražen, nesimetričan, pojedini svijetli nokat, kažnjava se u ovoj stavci.


  Šareni hibridi u ovoj stavci možemo primjenit potpuno iste parametre kao kod melaninskih hibrida, s tim što svijetle zone bez obzira na njihov raspored ne utječu na osjenu u ovoj stavci kao ni pojedini svijetli nokti na pticama.


  Spolno vezani hibridi sa kanarincem ocjenjuju se u ovoj stavci potpuno jednako kao i melanimski hibridi, stim što moramo vodit računa o determiniranoj mutaciji i seriji samog hibrida i glavnim karakteristikama, te mutacije i serije koju smo determinirali na ocijenskoj listi.


  U kombinaciji ( 5, 6, 9 i 10 ), melaninske oznake su potpuno ravnopravne. Hibrid će iskazat melaninske zone i melaninski crtež zavisno o vrsti para i dominaciji samih osobina.

  Što se tiče same ocjene u ovoj stavci može se primjenit opisano kod melaninskih hibrida u pogledu kvalitete melanina i kontrasta na samoj ptici, kao i raspoted samog melanina opisano u standardu kombinacije pod brojem 5.

  U koliko se radi o hibridu koji izražava mutaciju ocjenjuje se kao u opisu spolno vezanih mutacija, stim što moramo vodit računa o melaninskim karakteristikama oba roditelja.
  Boja – ( 30 točaka )


  Zajedničke karakteristike svih križanaca je da moraju iskazivati glavne značajke roditelja u pogledu boje. Zavisno o vrsti kombinacije, križanci pokazuju različite karakteristike.


  1. Europska fauna x kanarinac i obrnuto ( klasične boje ), je kombinacija u kojoj osnova boje predstavlja glavnu karakteristiku europske ptice.

  Kanarinac se bira tako da najbolje pokaže i istakne glavne karakteristike europske ptice: bojne oznake na glavi, krilima, prsima i drugdje gdje ih ističe europska ptica i koje su karakteristične za tu pticu.

  Lipokrom boja bi trebala biti, u većoj ili manjoj mjeri, locirana na tijelu križanca, na istim mjestima i otprilike istog OF faktora kao u europske ptice.U kombinaciji sa bijelim kanarincima, lipokrom oznake mogu izostat. U kolko su ispoljene, vrijedi isto kao i za kombinaciju sa pigmentnim pticama.

  Lipokrom boja treba biti intezivnog sjaja.


  U koliko se za kombinaciju izabere lipokrom kanarinac možemo dobit šarene hibride.
  Kod šarenih ptice, raspored šara mora biti simetričan po tijelu. Šare ne smiju poništiti ni prekidati glavne bojne karakteristike europske ptice.

  Najčešće greške su: nesimetrična obojenost i slab intezitet lipokrom boje, nedovoljna istaknutost glavnih karakteristika europske ptice ( u koliko ptica ima karakterističnu krunu – nekompletna ili prekinuta kruna ), isticanje lipokromske boje u količini i nijansama na mjestima koja nisu karakteristična za tu europsku pticu.

  Kod šarenih križanaca greške su: nesimetričnost šara, prekrivanje i pokrivanje šarama glavnih bojnih karakteristika roditelja.


  2. Kanarinac x egzota i obrnuto ( klasične boje ), vrijedi potpuno isti standard kao u kombinaciji 1. europska ptica x kanarinac, s tim što se ovdje sve navedeno odnosi na egzotu umjesto europske ptice.


  3. Mutacija kanarinaca x europska fauna ( spolno vezano ), je kombinacija u kojoj se u fenotipu križanca mora jasno vidjet mutacija na lipokrom boji. Glavne karakteristike križanca su identične kao i u kombenaciji 1. Europska fauna x kanarinac, s tom razlikom što mutacije kanarinca na lipokrom boji moraju biti isticanje u fenotipu križanca. U ovoj kombinaciji ženke su najčešće izložbene ptice u mutacijama, lipokrom pastelne boje, od lipokrom pastel žute do lipokrom pastel crvene boje.

  Najčešće greške su kao u kombinaciji 1. Europska fauna x kanarinac, te nedovoljna izraženost determinirane mutacije.


  4. Mutacija kanarinaca x egzota i obrnuto ( spolno vezano ), vrijedi potpuno isti standard kao u kombinaciji 3. mutacija kanarinaca x europska fauna, s tim što se ovdje sve navedeno odnosi na egzotu umjesto europske ptice.


  5. Europska ptica x europska ptica ( klasične boje ), je kombinacija u kojoj križanac mora isticati glavne karakteristike oba roditelja. U koliko roditelji imaju karakteristične bojne oznake na istim djelovima tijela ( krunu, masku, lipokrom oznake na krilima i druge oznake na tijelu ), dozvoljeno je nijhovo preklapanje na križancu. Dominantne karakteristike oba roditelja, potpuno su ravnopravne. Nije bitna dominacija jedne osobine nad drugom, u koliko se ističu na istom mijestu na tijelu hibrida.

  Nije dozvoljeno isticanje boje koje nema ni jedan roditelj ( osim u koliko nije rezultat genetskog nslijeđivanja boje roditelja na tom mjestu, npr. crveno i žuto daje narančasto ).


  Najčešća greška je isticanje boje koju ne posjeduje ni jedan roditelj ( boje nastale pod utjecajem raznih dodataka u ishrani ptice ).


  6. Europska ptica x egzota
  7 Egzota x egzota
  8. Papiga x papiga

  Za kombinaciju 6, 7i 8 primjenjuje se potpuno isti standard kao i u kombinaciji 5. Europska ptica x europska ptica.


  9. Mutacija europske ptice x egzota i obrnuto je kombinacija u kojoj križanac mora isticati glavne karakteristike oba roditelja i mora jasno biti istaknuta mutacija jednog od roditelja iz deklarirane mutacije para.

  U ovim kombinacijama su zastupljene ptice oba spola, u pogledu melanina trebamo uzet u obzir bojne oznake na roditeljima i njihovo preklapanje na potomstvu [ u potpunosti odgovara opis iz stavka „ 5. europska ptica x europska ptica ( klasične boje ) „ ], s tim što moramo obratit posebnu pažnju deklariranoj mutaciji roditelja u kombinaciji para, načinu nasljeđivanja i učinku na melanin te deklarirane mutacije.


  Najčešće greške u ovoj kombinaciji su slabo izražena deklarirana mutacija Nije dozvoljeno isticanje boje koje nema ni jedan roditelj ( osim u koliko nije rezultat genetskog nslijeđivanje boje roditelja na tom mjestu, npr. crveno i žuto daje narančasto ).


  Najčešća greška je isticanje boje koju ne posjeduje ni jedan roditelj ( boje nastale pod utjecajem raznih dodataka u ishrani ptice ).


  10. Mutacija faune europe x faune europe
  11. Mutacija egzote x egzota

  Za kombinaciju 10 i 11 primjenjuje se potpuno isti standard kao i u kombinaciji 9. Mutacija europske ptice x egzota i obrnuto, s tim što se mora vodit računa o determiniranom paru i naslijednim osobinama te determinacije.


  Maksimalni broj točaka u ovoj stavci je 30, startna osnova je 27 točaka.
  Broj negativnih točaka u ovoj stavci oduzima se zavisno o broju i vrsti grešaka na ptici.  Važno za hibride češljugara:  Za češljugara je važno napomenut da on ima obojene zone. Crvena maska na glavi, žute zone na krilima i blagi nahuk žute boje na prsima.

  Razlikujemo spolni dimorfizam mužjaka i ženke naročito vidljiv na crvenoj maski na glavi , kod ženke je plića i doseže do oka a mužjacima je maska duže i proteže se iza oka.

  U ovoj stavci su uglavnom i najčešće greške i najveći problem je dobit tražene karakteristike na hibridima koji bi trebali ispoljavat te karakteristike u kombinaciji sa drugim roditeljem i njegovim karakteristikama.

  U opisu ove stavke u standardu za hibride češljugara odnose se kombinacije pod brojevima: 1., 3., 5., 6., 9 i 10.,

  U kombinaciji sa kanarincom ( 1 i 3 ), izbor kanarinca mora biti takav da hibrid istakne glavne karakteristike češljugara.


  Melaninski hibridi treba da ističu lipokrom zone na istim mjestima koje su karakteristične za češljugara. Bojne oznake bi trebale biti otprilike istih nijansa kao kod češljugara. Maska treba biti zatvorena ( u koliko nije determiniacija na ocjenskoj listi češljugara kod kojih je maska rasječena ), boja na krilima mora biti žuto obojena., poželjan je blagi nahuk žute boje na prsima.


  Ptice koje iskazuju ove obojene zone, kod kojih su boje jasno definirane a ne iskazuju poseban sjaj i intezitet boje daje se startna osnova u ovoj stavci.


  Ptice koje iskazuju ove obojene zone, kod kojih su boje jasno definirane, intezivnog sjaja, i dobro se uklapaju u sami vizualni izgled ptice nagrađuju se u ovoj stavci.


  Ptice koje iskazuju ove obojene zone a boje su im izblijeđene, koje su dvobojne ili boja zone nije odgovarajuća, kojima maska nije kompletna i ne zatvara korijen kljuna, kao i ptice koje djelomično iskazuju ove obojene zone kažnjavaju se u ovoj stavci.


  Na šarenim hibridima u ovoj stavci možemo primjenit potpuno iste parametre kao kod melaninskih hibrida, s tim što svijetle zone ( šare ) mogu prekrivat odnosno potpuno ukinut pojedine bojne zone, njihov raspored mora bit simetrično postavljen na ptici.

  Intezitet obojeni zona na ptici ocjenjuje se kao i kod melaninskih hibrida, ne kažnjava se njihovo prekidanje uzrokovano prekrivanjem šare, simetrija i raspored šara može se kažnjavat i nagrađivat u ovoj stavci zavisno o samom vizualnom uklapanju šara u sam izgled ptice.
  Idealan šareni hibrid bi bio onaj koji bi istaknuo sve bojne karakteristike kao u opisu melaninskih hibrida, koji bi imao simetrično postavljene šare a koje ne bi prekrivale te bojne oznake nego ih vizualno još više isticale.  Bijeli hibridi su ptice kod kojih može doći do potpunog ili djelomičnog ukidanja ovih bojnih oznaka. U koliko hibrid ne ispoljava jednu ili više bojnih oznaka ne kažnjava se u ovoj stavci. Za oznake koje ispolji vrijedi potpuno isto pravilo kao i kod melaninskih hibrida.


  Spolno vezani hibridi sa kanarincem su ptice lipokrom pastelnih boja. Primjenjuje se isto pravilo kao i kod melaninskih hibrida s tim što moramo vodit računa o utjecaju lipokrom pastelne boje na same obojene zone na ptici.


  U kombinaciji ( 5, 6, 9 i 10 ), lipokrom oznake su potpuno ravnopravne. Hibrid će iskazat lipokrom zone i nijansu boje zavisno o vrsti para, rasporedu bojnih zona i načinu naslijeđivana samih boja.

  Što se tiče same ocjene u ovoj stavci može se primjenit opisano kod melaninskih hibrida u pogledu nijanse boje vodeći računa o načinu naslijeđivanja tih boja i rasporedu na samoj ptici.

  U koliko se radi o hibridu koji ispoljava mutaciju ocjenjuje se ko u opisu spolno vezanih mutacija, s tim što moramo vodit računa o bojnim karakteristikama oba roditelja.

  Najčešće greške kod ovih ptica su pojavljivanje boja koju ne posjeduje ni jedan roditelj, koje nisu poslijedica naslijeđivanja samih boja nego su produkt nepravilne ishrane i dobijene su greškom uzgajivača.
  Oblik i veličina ( 20 točaka )


  Oblik i veličina hibrida kao i idealna dužina ptice je relativan pojam.

  Posebnu pažnju moramo obratit prilikom determinacije para, o kojim se pticama radi i koja je od tih ptica u kombinaciji para mužjak a koja je ptica ženka.

  Oblik križanca mora biti između oblika roditelja sa svim njegovim posebnostima.
  Tu naročitu pažnju treba posvetit kljunu, koji po svojoj dužini srednja vrijednost dužine kljuna roditelja. Oblik kljuna zavisi o roditeljima: kod ravnokljunih ptica kljun treba biti ravan, kod parenja ravnokljune ptice i krivokljune ptice ( zbog dominantnosti ) kljun će biti ravan a gornji dio nešto duži, dok kod parenja krivokljunih ptica kljun mora biti zakrivljen kao i kod roditelja.

  Glava, vrat,ramena, prsa i leđa moraju sačinjavat kompaktnu cjelinu prepoznatljivih karakteristika roditelja. Oblik i dužinu krila i repa određuju roditelji, ali moraju biti ukomponirani u ukupnu dužinu i oblik ptice.

  Veličina samih hibrida nije nikad sporna i ne kažnjava se u koliko nije produkt neke anomalije na samoj ptici.


  Najčešće greške su: u obliku i veličini kljuna, predebele ili premršave ptice, neiskazivanje karakterističnog oblika roditelja.

  Maksimalni broj točaka u ovoj stavci je 20, startna osnova je 18 točaka.
  Broj negativnih točaka u ovoj stavci oduzima se zavisno o broju i vrsti grešaka na ptici.  Važno za hibride češljugara:


  S obzirom na vrste i podvrste češljugara i veličine od 13 – 17 cm u stavci veličine u koliko se ptica ne determinira kao rod, vrsta i podvrsta u ovoj stavci, i svih mogućih kombinacija ptica za ukrštanje i dobivanje hibrida, veličina hibrida nije nikad sporna i ne kažnjava se u koliko nije posljedica neke degeneracije na ptici.


  U ovoj stavci glavni parametar je oblik same ptice. Češljugar ima specifičan oblik glave i oblik kljuna, to su i najtransparentnije osobine koje najčešće prenosi na potomstvo.
  S obzirom na vrstu i kombinaciju para u ovoj stavci hibridi nemaju većih problema u koliko nisu poslijedica nepravilnog i neadekvatnog smještaja i držanja samih hibrida od strane uzgajivača i daje se uglavnom startna osnova.


  Najčešće greške u stavci oblika javljaju se kod hibrida koji su nastali sparivanjem ptica u srodstvu a greška je najuočljivija na obliku i veličini kljuna.
  Perje ( 10 točaka )  Ptica mora biti kompletno operjana i izmitarena. Letno perje krila i repa mora biti čvrsto i simetrične dužine. U krilima mora biti po 18 dugih letnih pera, a u repu 12 dugih pera. Perje mora biti prijubljeno uz tijelo, da odiše svježinom i sjajem, te da daje jednu kompletnu cjelinu u izgledu ptice.


  Najčešće greške perja su: kratko ili predugačko, kovrčavo, polomljeno, te razbarušeno. Nedostatak perja su i neoperjani dijelovi tijela.


  Maksimalni broj točaka u ovoj stavci je 10, startna osnova je 8 točaka.


  Ptica kojoj nedostaje više od polovine dugih letnih pera u krilu ili repu diskvalificira se, uz obrazloženje u ocjenskoj listi.

  Broj negativnih točaka u ovoj stavci oduzima se zavisno o broju i vrsti grešaka na ptici.
  Važno za hibride češljugara:


  Hibridi češljugar u potpunosti odgovara u opisu ove stavke.
  Držanje, kondicija i opći utisak ( 10 točaka )


  Prilikom ocjenjivanja križanac mora biti naviknuta na izložbeni kavez, te da se ne plaši. Stojeći na štapiću mora da pokaže karakterističan kut držanja roditelj.

  Križanci sa kanarincem najčešće čini kut od 45 stupnjeva između zamišljene simetrale štapića i tijela, što nije pravilo i zavisi od roditela i nihova držanja u prirodi. Držanje krila i repa zavisi o držanju roditeljskih ptica.

  U ovoj stavci ocjenjuje se čistoća same ptice, njena kondicija i vitalnost.
  U ovoj stavci standard daje sudcu pravo da izvrši korekciju ukupne ocjene po svom stručnom mišljenju.

  Najčešće greške su: kut držanja veći ili manji od kuta držanja roditelja, držanje krila i repa neadekvatno držanju roditelja, loša fizička kondicija, neadaptiranost na kavez, te prljava ptica.

  Maksimalni broj točaka u ovoj stavci je 10, a startna osnova je 8 točaka.
  Broj negativnih točaka u ovoj stavci oduzima se zavisno o broju i vrsti grešaka na ptici.


  Važno za hibride češljugara:


  Hibridi češljugar u potpunosti odgovara u opisu ove stavke.

  Pripremio i napisao:

  Ivan Ćubelić


  zoran ptice pjevice
  zoran ptice pjevice

  Broj postova : 662
  Age : 50
  Location : Banja Luka
  Registration date : 14.09.2009

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by zoran ptice pjevice pet 8 lis - 14:40

  Svaka cast za prezentaciju!!! cheers
  seadriver
  seadriver
  Moderator
  Moderator

  Broj postova : 919
  Age : 42
  Location : Split
  Registration date : 14.06.2008

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by seadriver pet 8 lis - 15:34

  Ovdje je opisano kako pod kombinacijom kanarinac*europska fauna krizanac mora imati melaninska obiljezja faune europe, pa me zanima kako se ocjenjuje zenka krizanca dobivena uparivanjem satinet kanarinac*fauna europe?
  zvrcko sen
  zvrcko sen
  Moderator
  Moderator

  Broj postova : 1607
  Age : 54
  Location : Solin
  Registration date : 08.12.2008

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by zvrcko sen pet 8 lis - 15:48

  pročitaj sve ti piše

  "3. Mutacija kanarinaca x europska fauna ( spolno vezano ), je kombinacija u kojoj se u fenotipu križanca mora jasno vidjet mutacija na melaninu.

  Glavne karakteristike križanca su identične kao i u kombinaciji 1 europska fauna x kanarinac, s tom razlikom što mutacije kanarinca na melaninu moraju biti ispoljene u fenotipu križanca.

  U ovoj kombinaciji ženke su najčešće izložbene ptice, mutacije: pastelni, satinetski ( svih serija ), normalni melanin ( ahatni, smeđi i izabelni ), mada nisu isključene ptice i drugih mutacija.

  Najčešće greške su kao u kombinaciji 1. europska fauna x kanarinac, te nedovoljna izraženost determinirane mutacije."


  otkad si se oženija sve nešto brzaš........ tongue tongue tongue Laughing Laughing
  ERVINO
  ERVINO

  Broj postova : 628
  Age : 63
  Location : Pula
  Registration date : 02.12.2009

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by ERVINO sri 29 vel - 0:03

  Sačakao sam da se prije objavi na stranicama HOS Very Happy uživajte,pozzdrav

  COM-OMJ STANDARD ZA KRIŽANCE

  PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA OCJENJIVANJE KRIŽANACA

  I UVJETI Za ocjenjivanje križanaca poželjno je dnevno svjetlo.

  II OSOBINE KRIŽANACA

  Križanac je rezultat uparivanja dviju razlicitih vrsta.
  Križanci moraju jasno ispoljavati osobine oba roditelja.
  Križanac mora imati dobru harmoniju boje, dobro držanje, oblik i perje. Križanac koji jasno ne pokazuju osobine oba roditelja ne smatra se dobrim te se kažnjava u
  stavci CRTEŽ ili ostalim karakteristicnim stavkama, npr. u držanju ili u obliku.
  Križanac koji ne pokazuje niti jednu osobinu roditelja ne smatra se dobrim križancem te ne može doci u obzir za bilo kakvu nagradu. Sudac osim boje i crteža oba roditelja mora dobro sagledati njihovu velicinu, oblik i držanje.

  III BOCNI CRTEŽ

  A) Križanac sa kanarincem Svi križanci sa kanarincem moraju pokazivati bocni crtež.
  Križanci izmeu kanarinca i cešljugara, zelendura, zebe trubacice i mozambickog ciška pokazuju slabiji bocni crtež jer ga mužjaci navedenih ptica uopce nemaju. Stoga se to ne smatra nedostatkom i ne kažnjava se. Križanci izmeu kanarinca i juricice, sjeverne juricice i meksicke rujnice moraju pokazivati bogat i simetrican bocni crtež.
  B) Ostali križanci Ostali križanci ispoljavaju bocni crtež (ili ga nemaju) ovisno od kombinacije sparivanja. Na primjer križanci iz kombinacija zelendur x zimovka, cešljugar x zimovka, zelendur x mozambicki cižak. Mužjaci iz tih kombinacija ne ispoljavaju bocni crtež jer ga zelendur,
  zimovka i mozambicki cižak ne posjeduju. Stoga se to ne smatra nedostatkom i ne kažnjava se.
  Kod svih ostalih križanaca sudac mora sagledati osobine oba roditelja što ponekad predstavlja problem jer bi sudac osim ptica Europe morao dobro poznavati , egzote i iznad svega kanarince.

  IV DRŽANJE

  Križanci se ocjenjuju prema osobinama držanja oba roditelja. Križanci ciška i sjeverne juricice s kanarincem ne smije stalno 'lepršati' izmeu štapica niti skakati na žice. Križanac cešljugara i juricice s kanarincem mogu povremeno 'lepršati' izmeu štapica, dok križanci sa strnadicama mogu povremeno boraviti na dnu kaveza.
  Ucestalo lepršanje, vješanje za štapice ili žice kaveza, konstantan boravak na dnu kaveza i
  previše 'divlja' i nemirna ptica mora se kazniti u stavci držanje. Ptica sa pre nervoznim držanjem koje uništava perje je primjerak kojeg treba oštro
  kazniti.Takve ptice nisu izložbeni primjerci.

  V BOJA

  Križanci moraju imati prirodnu boju. Križanci koji su dobiveni s pticama u mutaciji boje,
  moraju jasno iskazivati karakteristike oba roditelja (boju mutacije). Križancima izmeu dva roditelja na crvenom faktoru ne bi trebalo dodatno stimulirati bojanje.
  Takvi križanci su izmeu juricice, sjeverne juricice, meksicke rujnice i kanarinca na crvenom faktoru. Crvena boja mora bi biti jednaka i ne smije biti prenaglašena, odnosno križanci ne smiju iskazivati: - ljubicasto-crvene tonove, - previše crvenila na leima koje ima za posljedicu razmazivanje lenog crteža,
  - jednaku (crvenu) obojenost na rožnatim dijelovima (kljunu i nogama). Križanci izmeu kanarinca na crvenom faktoru i ptica faune Europe ili egzota na žutom faktoru (i obrnuto) se kažnjavaju. Pri tome je izuzeta kombinacija cešljugar x kanarinac, vidi tocku VII. Kod ostalih kombinacija križanaca ciji je samo jedan roditelj na crvenom faktoru, mladi
  križanci mogu iskazivati boju podloge od žute do narancaste. CRVENA boja kod ovih
  križanaca NIJE DOZVOLJENA. Primjer: - mozambicki cižak x zimovka,
  - zelendur x zimovka,
  - zelendur x meksicka rujnica.

  VI DODATAK CRVENE ILI NARANCASTE BOJE

  Križanci ciji roditelji ne posjeduju crveni faktor ne smiju nikad iskazati crvenu ili narancastu
  boju.
  Primjer:
  - cižak x kanarinac,
  - cižak x zelendur,
  - africki pjevac x kanarinac,
  - mozambicki cižak x kanarinac. Ukoliko ovi križanci pokazuju dodatnu crvenu ili narancastu boju diskvalificiraju se.

  VII KRIŽANAC CEŠLJUGAR X KANARINAC

  Krilna pruga, trtica i rubovi letnih pera moraju biti žute ili narancaste boje. Stoga, križanac izmeu cešljugara i kanarinca ne smije dobivati umjetna bojila.
  Svi križanci dobiveni s cešljugarom moraju imati masku od žute do crvene ili bijele boje.
  Maska mora biti kompletna, naglašena i dobro definirana, ne smije se proširivati preko grla.
  Boja maske mora biti jednolicna.
  Svi križanci s cešljugarom moraju imat crtež na vanjskim perima repa (simetricne bijele perlice sa donje strane pera) Svi križanci s cešljugarom moraju iskazivati simetricne bijele tocke na krajevima velikih
  letnih pera. To je karakteristika ovih križanaca i ne kažnjava se. Križanac cešljugara i zimovke nema bijelu tocku na velikim letnim perima. Križanac cešljugar x zimovka (u prvoj godini) uvijek pokazuje narancasti obrub letnih pera. Stoga se to ne smatra greškom.
  NAPOMENA: Cešljugar je ptica na žutom faktoru (osim maske).

  VIII MUŽJACI I ŽENKE

  Mužjaci križanaca pokazuju življe boje i bolji crtež u odnosu na ženke. Dakle, mužjaci križanaca u stvarnosti izgledaju ljepše. Ženke križanaca pokazuju manje boje i slabije crteže zato su ženke manje opažene i rijetko
  mogu postati šampioni.
  Sve te cinjenice sudac mora sagledati kod ocjenjivanja i preferirati križanca koji pokazuje najbolje osobine oba roditelja bez obzira na spol.

  IX NAZIV KRIŽANCA

  Naziv križanca (kombinacija sparivanja) mora biti istaknut na kavezu prije ocjenjivanja. Ako iz bilo kojeg razloga nije istaknut naziv križanaca prije ocjenjivanja organizator je dužan
  dostaviti sucu listu sa potpunim nazivima križanca.

  X RIJETKI I TEŠKI KRIŽANCI

  Ovi križanci se manje kažnjavaju u stavkama boja i crtež. Velike i trajne greške kažnjavaju se kao i kod ostalih križanaca.

  XI RAZLOZI ZA DISKVALIFIKACIJU KRIŽANACA

  Ptice s trajnim nedostacima kao na primjer:
  - Sljepoca.
  - Deformacija i nedostatak nokta ili prsta.
  - Ukocenost nokta ili prsta.
  - Ljuske na nogama (šuga).
  - Ptice s neprirodnim oblikom i držanjem.
  - Preveliko perje ili rožnati dijelovi (kljun i nokti). - Umjetno obojani križanac kada oba roditelja nisu na crvenom faktoru.

  Priredili:
  E. Jelenaca
  D. Udovicic
  D. Skejic
  V. Anticevic
  B. Bajic
  K. Librenjak


  Zadnja promjena: ERVINO; sri 29 vel - 12:49; ukupno mijenjano 1 put.
  toni81
  toni81

  Broj postova : 97
  Age : 40
  Location : Sinj
  Registration date : 21.02.2012

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by toni81 sri 29 vel - 0:16

  svaka cast na informaciji bili je i vrijeme da uzgajivaci znaju standard za hibride i usto svaka čast za trud i danu informaciju cheers
  avatar
  CUBA

  Broj postova : 92
  Location : Split
  Registration date : 26.04.2009

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by CUBA čet 11 tra - 13:42

  Pozdrav svima odavno nisam aktivan i molim vas da mi kažete u kojem je stanju današnji uzgoj i ovaj forum. Pozdrav Ćubelić.

  Sponsored content

  Standard   " Hibrida - Križanaca "  -  primjena  na  češljugaru  i njegovim hibridima Empty Re: Standard " Hibrida - Križanaca " - primjena na češljugaru i njegovim hibridima

  Postaj by Sponsored content


   Sada je: uto 15 lip - 16:06.